VOYAGER AVEC VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE/REIZEN MET JE HUISDIER

VOYAGER AVEC VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE / QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS LEGALES ?

L’identification obligatoire de votre animal de compagnie en Belgique (MICROCHIP) En Belgique, selon la loi, tous les chiens, chats, furets doivent avoir un passeport européen et être identifiés par l’implantation d’un microchip (puce) avant de quitter le territoire belge. TATOUAGE: Pour les chiens, le tatouage est encore valable: 1/ S’il a été placé avant le 3 juillet 2011. 2/ S’il est clairement lisible, sauf si vous voyagez au Royaume Uni, en Irlande ou à Malte.

VOYAGER DANS L’UNION EUROPEENNE/VACCINATION

Pour voyager, votre animal de compagnie doit être vacciné contre la rage, 1/ à partir de l’âge de 12 semaines. La première vaccination doit être effectuée au moins 21 jours avant votre départ. La durée de validité du vaccin est inscrite dans son passeport. Mesure supplémentaire TENIA / Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Malte, Norvège: pour être accepté dans l’un de ces pays, votre chien doit être traité contre le ver ténia (Echinoccocus multilocularis) au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant l’arrivée prévue.

AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Si vous voyagez avec d’autres animaux de compagnie, consultez la législation de votre pays de destination. Si vos animaux viennent en Belgique depuis un pays situé en dehors de l’UE, demandez une autorisation d’importation auprès de l’AFSCA à l’adresse suivante: import.export@afsca.be

REIZEN MET JE HUISDIER / WAT ZIJN UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN ?

Verplichte identificatie van uw huisder in Belgïe (MICROCHIP) In Belgïe, volgens de wet, moeten alle honden, katten en fretten een Europees paspoort hebben en worden geïdentificeerd door de implantatie van een microchip (chip) alvorens het Belgisch grondgebied te verlaten. TATOEAGE: Voor honden is de tatoeage nog steeds geldig: 1/ Als het vóór 3 juli 2011 is geplaatst geweest. 2/ Als het duidelijk leesbaar is Tenzij u naar Verenigd Koninkrijk, Irland of Malta reist.

REIS IN DE EUROPESE UNIE

Om te reizen, moet je huisdier worden gevaccineerd tegen rabïes, 1/ vanaf 12 weken de eerste vaccinatie moet ten minste 21 dagen voor uw vertrek gedaan worden. De geldigheidsduur van het vaccin is opgenomen in zijn paspoort.

AANVULLENDE MAATREGEL LINTWORM

Groot-Brittannië, Ierland, Finland, Malta, Noorwegen: In een van deze landen moet uw hond worden behandeld tegen de lintworm (Echinoccocus multilocularis) niet eerder dan 120 uur en uiterlijk 24 uur vóór geplande aankomst.

ANDERE HUISDIEREN

Als u met andere huisdieren reist, raadpleeg dan de wetgeving van uw land van bestemming. Als uw dieren uit een land buiten de EU naar België komen, vraag dan een invoervergunning van de AFSCA op het volgende adres: import.export@afsca.be