AVIS K.C.B ! DE MENING B.K.C !

Bonjour à tous

Pour info, il ne sert à rien de déblatérer notre Fédération qui est le  »KENNEL CLUB BELGE », Fédération Cynologique agréée depuis 1908. Renseignez-vous auprès de la bonne société dont vous êtes affiliés, beaucoup de personnes se trompent de Fédération Cynologique ! Pourquoi, parce ce que la St-Hubert a mis son nom Belgian Kennel Club/SRSH…Oui, notre nom a été copié et mis en anglais, alors visiteurs du site, renseignez-vous avant de critiquer !!

A bon entendeur, salut !

Dag iedereen,

Voor de goede orde, het heeft geen zin om onze Federatie, de  » KENNEL CLUB BELGE  », Cynologische Federatie die sinds 1908 is goedgekeurd, te misleiden. Informeer dan bij de vereniging waar u aangesloten bent, veel mensen vergissen zich van Cynologische Federatie ! Waarom ? Omdat de St-Hubert zijn naam heeft toegevoegd aan de Belgische Kennel Club / SRSH … Ja, onze naam is gekopieerd en in het Engels gezet geweest, aldus bezoekers van de site, informeert u voordat bekritiseren !!​
Heeft goede verstaander hallo !